Huaihai Motorcycles 【XLH-8】

Bảng điều khiển con trỏ cơ học

Làm cho việc cưỡi ngựa trở nên thú vị hơn và thông tin cưỡi ngựa rõ ràng hơn để xem

Bộ làm lệch hướng gió hành trình

Thiết kế hợp lý

Chia luồng không khí

Ngoại hình đẹp trai