• 86

    86 quốc gia và khu vực đang bị chiếm giữ bởi các phương tiện của chúng tôi

  • 20,000,000

    Hơn 20 triệu hộ gia đình trên toàn thế giới chịu ảnh hưởng sâu sắc của thương hiệu Huaihai

  • 6

    6 cơ sở sản xuất ở nước ngoài cung cấp giải pháp xe tốt hơn.

TRUNG TÂM SẢN PHẨM

Thương hiệu nổi tiếng toàn cầu của nhà sản xuất xe mini

SỰ KIỆN HUAIHAI