R & D

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật

Đã được đánh giá là Phòng thí nghiệm quốc gia, trung tâm công nghệ của tỉnh và doanh nghiệp công nghệ cao và mới của Giang Tô

Nghiên cứu

Sản xuất

Việc bán hàng

Dịch vụ

Sản xuất xuất sắc

Công ty chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển Hệ thống lái xe điện tử với khái niệm công nghệ phát triển hàng đầu, khoa học là tương lai để thiết lập cơ sở R&D hàng đầu về Hệ thống lái xe điện tử trên xe.Công ty đã đạt chứng nhận hệ thống quản lý của cả ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 và các sản phẩm đã đạt chứng nhận của cả 3C và CE.Công ty đã được khen thưởng “Doanh nghiệp kỹ thuật tư nhân tỉnh Giang Tô” “Công ty công nghệ cao và mới quốc gia” và trung tâm R & D là “Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lái xe điện của tỉnh Giang Tô”, rất nhiều sản phẩm được đặt tên là “Tỉnh Sản phẩm mới & công nghệ cao ”và“ Sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của tỉnh Giang Tô ”.

Kiểm soát chất lượng

Với niềm tin “Luôn cảnh giác, kiểm soát quy trình, cải tiến mọi lúc để đạt đến sự hoàn hảo”, chúng tôi đẩy mạnh quản lý QC để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tập trung vào chất lượng và thực hiện TQM & HPS để kiểm soát chất lượng hiệu quả, nâng cao chất lượng liên tục từ bốn khía cạnh để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, bao gồm “Ý thức nghĩa vụ chất lượng, Chất lượng công việc, Chất lượng sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng”.Các sản phẩm đã thông qua chứng nhận của cả 3C và CE.Công ty đã thông qua chứng nhận của cả ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2004 và liên tục nâng cao hệ thống kiểm soát chất lượng hàng đầu quốc tế của chúng tôi

Chiến lược phát triển

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển cạnh tranh-hợp tác thông qua các nguồn lực tổng hợp

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển “Vành đai và Con đường” ở nước ngoài

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển bổ sung thông qua kết hợp công nghiệp tài chính ”

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

chiến lược phát triển bằng hoạt động thương hiệu

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển âm thanh với hai nền tảng hàng đầu `hỗ trợ

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển khoa học bằng cách tối ưu hóa các ngành công nghiệp

Thúc đẩy phát triển dịch vụ theo định hướng con người

Phát triển theo hướng tối ưu hóa mẫu