Liên hệ chúng tôi

Khu công nghiệp Huaihai-Zongshen, Khu phát triển kinh tế và công nghệ của Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc

ĐT : +86 516 8216 5867

Mob : +86 138 1348 0124